Logo cattery


Poezen

     Binti

     Calluna

     Bibi

     Catootje
   
   Floortje

   Fleurtje

     Josje

    Joyce

    Felice

Katers

     Joggie

     DJ Jean

     Thomas


vorige nestjes

naar begin

Stambomen

e-mail

kop kittenpagina

Kop kittenpagina

Onze kittens krijgen in onze cattery alle gelegenheid om een prima start te maken in hun leven, zodat zij als volwassen dieren fijne huisgenoten bij u zullen zijn.

Kittens groot brengen vereist kennis over katten in het algemeen, hun gedrag en het socialiseren van kittens in het bijzonder. Er is ook de nodige medische kennis vereist.
Om aan die kennis te komen, heb ik bij Marcellina Stolting van het Kattengedragsadviesbureau te Amsterdam de cursus 'Kattengedrag voor fokkers' gevolgd, waarin al deze aspecten aan bod kwamen.
Door het bijwonen van z.g. Kattendagen houd ik mijn kennis actueel.
Bij het NOK, het Nederlands Onafhankelijk Keurmeestersgilde, heb ik een cursus genetica gevolgd.

Iets over ons beleid:


De kittens die bij ons geboren worden, blijven 16 weken in de cattery, zodat ze optimaal gesocialiseerd zijn door het leren omgaan met hun moeder, broertjes en zusjes en geleerd hebben hoe ze plezierig kunnen leven in een mensenwereld. Ze hebben ook leren omgaan met nog een aantal andere katten en ervaren ze, dat niet elke soortgenoot even aardig is.
In alles wat ze moeten leren, is hun moeder hét grote voorbeeld. De kittens kopiëren zowel haar gedrag tegenover mensen en de andere katten als het vechten en jagen, eten en drinken, het gebruik van de kattenbak bijvoorbeeld. Ze leren het onderscheid kennen tussen spelen met elkaar of elkaar pijn doen, m.a.w. : grenzen.
En al zijn het al stoere jongens  en meisjes en hoeven ze niet meer van hun moeder te leven, ze liggen nog heel graag lang bij hun moeder te drinken en dat is voor hun ontwikkeling tot evenwichtige volwassen katten heel belangrijk. Deze 16 weken in de cattery, bij hun moeder en broertjes en zusjes, is gebaseerd op onderzoek naar kattengedrag in de natuur: na ongeveer 16 weken komen de jonge katjes in de pubertijd. De dochters blijven bij moeder, levenslang, zolang er voldoende voedsel voor de groep voorradig is; de zonen moeten zich, wanneer ze ongeveer achttien maanden oud zijn, buiten die groep gaan redden.

Als enig dier zijn of haar leven bij u doorbrengen, is voor een kat niet goed. Een kat is een sociaal dier en kan zich eenzaam gaan voelen, zich gaan vervelen en problemen krijgen of geven, doordat hij/zij het grootste deel van de dag alleen zit. Een kat heeft mensen nodig om voor hem/haar te zorgen, maar een soortgenoot om echt kat te kunnen zijn. Een hond, bijvoorbeeld, kan wel een leuke metgezel en speelmakker zijn, maar is niet de soortgenoot, die zo belangrijk is.

In de regel zullen wij een kitten niet als kat-alleen plaatsen, tenzij wij zekerheid hebben, dat er op korte termijn een tweede kat bijkomt.
Een kat is graag buiten, maar wij laten onze kittens niet naar mensen gaan, die ze in een niet afgeschermde tuin los laten lopen Onze kittens zijn ons te dierbaar om ze hun territorium te laten bevechten, met het risico ziektes op te lopen, of verkeersslachtoffer te worden.

Wanneer onze kittens de cattery verlaten, zijn ze gechipt, volledig ingeënt tegen katten- en niesziekte en ontwormd. Ontwormen moet 4x per jaar -, vaccinatie 1x per jaar herhaald worden.
Hun stamboom is van de vereniging Mundikat.

Wij zoeken voor onze kittens mensen, die in onze geest met hun kitten omgaan: met respect voor hun kat-zijn. Mensen bij wie het welzijn en de gezondheid op de eerste plaats staan. Dan staat er een extra kattenbak wanneer uw kitten bij u komt, een extra voerbak en waterbak een lekker mandje. (Wist u dat er een norm is voor kattenbenodigdheden: per kat één plus één extra.)
Uitdagend speelgoed is er nodig, er moeten krab- en klimgelegenheid zijn, voldoende plekjes om zich te verstoppen en zich terug te trekken.
Dan vindt u het niet erg, wanneer er in de kamer allerlei kattenspullen staan en/of liggen. U moet immers uw ruimte nu delen met een kat.

Wanneer wij zoeken naar goede adressen voor onze kittens zijn dit belangrijke punten waaraan voldaan moet worden en waarin wij elkaar, koper en fokker, kunnen vinden.

Maart 2019 

Felice heeft nu kittens: op 31 januari zijn er 5 kittens geboren.

Nieuwsnestje M Poezen Katers vorige nestjes Stambomen naar begin e-mail